PODPOROVAT KOJENÍ BEZ OMEZOVÁNÍ DÉLKY A FREKVENCE, ZPOČÁTKU DÍTĚ PIJE VELMI ČASTO (12 - 15X ZA DEN), ZHRUBA PO 6 TÝDNECH SE V KOJENÍ DOSTAVÍ URČITÁ PRAVIDELNOST, PLATÍ ZÁSADA - KOJIT TAK ČASTO A TAK DLOUHO, JAK SI DÍTĚ ŽÁDÁ,

 

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU ODSTAVENÍ DÍTĚTE JE NEDOSTATEČNÁ SEBEDŮVĚRA MATKY, OBAVY Z NEDOSTATKU MLÉKA A PŘEDČASNÉ ZAVEDENÍ UMĚLÉ VÝŽIVY, ABY DÍTĚ VYPILO DOSTATEK ZADNÍHO TUČNÉHO MLÉKA, DOPORUČUJE SE PO PROPUŠTĚNÍ Z PORODNICE KOJIT V PRŮBĚHU JEDNOHO KOJENÍ JEN Z JEDNOHO PRSU, DÍTĚ SI SAMO URČÍ ZDA TO BUDE JEDEN ČI PRSY DVA, PO KOJENÍ NENÍ NUTNÉ PRAVIDELNĚ ODSTŘÍKÁVAT, JEN V PŘÍPADĚ PŘEBYTKU MLÉKA V PRSOU JE ODSTŘÍKÁVÁNÍ DOČASNĚ NA MÍSTĚ, ODSTŘÍKÁNÍ MLÉKA MUSÍ BÝT PROVÁDĚNO SPRÁVNOU TECHNIKOU, KTEROU BY MATKA MĚLA ZNÁT JIŽ Z PORODNICE, DÁVÁ SE PŘEDNOST ODSTŘÍKÁVÁNÍ RUKOU PŘED ODSÁVAČKOU,

ZNALOSTI O VÁHOVÉ KŘIVCE A RŮSTOVÝCH SPURTECH KOJENÉHO DÍTĚTE (KOLEM 3. A 6. TÝDNE A 3. A 6. MĚSÍCE DÍTĚ RYCHLEJI ROSTE, COŽ SE PROJEVÍ SPÍŠE NA JEHO DÉLCE NEŽ VÁZE), VÁHOVÁ KŘIVKA KOJENÉHO DÍTĚTE NEMUSÍ MÍT TRVALE STOUPAJÍCÍ TREND A VÁHOVÝ PŘÍRŮSTEK NENÍ JEDINÝM UKAZATELEM PROSPÍVÁNÍ DÍTĚTE, NENÍ TAKÉ DOBRÉ SROVNÁVAT VÁHU NEBO VÁHOVÉ PŘÍRŮSTKY DĚTÍ MEZI SEBOU, PROTOŽE SE LIŠÍ,

KOJENÉ DÍTĚ DOSAHUJE NĚKDY PORODNÍ VÁHY AŽ VE 3 TÝDNECH, NE DO 8. DNE, JAK SE TRADUJE, DOBŘE KOJENÉ DÍTĚ MÁ 6 - 8 POMOČENÝCH PLEN, PRVNÍ ČTYŘI TÝDNY 2 - 4 STOLICE DENNĚ S POZDĚJŠÍ MOŽNOU NĚKOLIKA DENNÍ ABSENCÍ, MÉNĚ POMOČENÝCH PLEN, HNĚDÁ PÁCHNOUCÍ STOLICE S HLENEM SPOLU S PLOCHOU VÁHOVOU KŘIVKOU A NEKLIDEM DÍTĚTE SVĚDČÍ PRO NEDOSTATEK MLÉKA, TAK ČASTO TRADOVANÁ ZELENÁ STOLICE SAMA O SOBĚ NENÍ ZNÁMKOU NEDOSTATKU MLÉKA,

NESPRÁVNÝM A ZBYTEČNÝM POSTUPEM PŘI ŘEŠENÍ NEDOSTATKU MLÉKA JE PODÁNÍ UMĚLÉ VÝŽIVY JAKO PRVNÍHO OPATŘENÍ, BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM JAK TVORBU MLÉKA OPĚT ZVÝŠIT JE ČASTĚJŠÍ PŘIKLÁDÁNÍ K OBĚMA PRSŮM V PRŮBĚHU JEDNOHO KOJENÍ A ZVLÁŠTĚ ČASTÉ KOJENÍ V NOCI, KDY SEKRECE HORMONU PROLAKTINU JE NEJVĚTŠÍ,

NESLEDOVAT JEN VÁHOVÉ PŘÍRŮSTKY, ALE I RŮST DÍTĚTE, ŘÍDIT SE RŮSTOVÝMI PERCENTILOVÝMI GRAFY (HMOTNOSTNĚ - VÝŠKOVÝ A DÉLKOVÝ),

ODSTRANIT STARÉ PRAKTIKY NEPŘÍZNIVĚ ZASAHUJÍCÍ DO KOJENÍ (ČASOVÉ OMEZENÍ DÉLKY KOJENÍ, ČASNÉ ZAVÁDĚNÍ PŘÍKRMU, DODRŽOVÁNÍ FINKELSTEINOVY FORMULE, KONTROLNÍ KOJENÍ, ODSTŘÍKÁVÁNÍ KDYŽ TO NENÍ NUTNÉ, DEZINFEKCE BRADAVEK),

UMĚT ŘEŠIT PROBLÉMY VZNIKLÉ PŘI KOJENÍ (PROBLÉMY S MNOŽSTVÍM MLÉKA, PROBLÉMY S PRSY...), KOJÍCÍ ŽENA BY MĚLA DODRŽOVAT ZÁSADY SPRÁVNÉ VÝŽIVY, NENÍ NUTNÉ ZVYŠOVAT KALORICKOU POTŘEBU ANI MNOŽSTVÍ TEKUTIN, ŽENY ALERGIČKY BY MĚLY DÍTĚ KOJIT CO NEJDÉLE S POZDĚJŠÍM ZAVÁDĚNÍM PŘÍKRMU,

MATKA MŮŽE KOJIT I V PŘÍPADĚ HOREČNATÉHO ONEMOCNĚNÍ, KOJENÍ V PRŮBĚHU ONEMOCNĚNÍ PŘEDSTAVUJE NAOPAK PRO DÍTĚ VÝZNAMNÝ ZDROJ VZNIKAJÍCÍCH PROTILÁTEK, EXISTUJE JEN MALÁ SKUPINA LÉKŮ, KTERÁ JE PŘI KOJENÍ KONTRAINDIKOVÁNA, BĚŽNÁ ANTIBIOITIKA, LÉKY PROTI BOLESTI, TEPLOTĚ DÍTĚ NEOHROZÍ, KOJÍCÍ ŽENA BY NEMĚLA KOUŘIT A PÍT ALKOHOL, POKUD SE CIGARETY NEDOVEDE VZDÁT, MĚLA BY KOUŘIT DO 5 CIGARET ZA DEN A VŽDY AŽ PO KOJENÍ,

KOJENÍ V PRŮBĚHU DALŠÍHO TĚHOTENSTVÍ NEPOŠKOZUJE MATKU, DÍTĚ ANI PLOD.